دومین جلسه ی شورای دانش آموزی را علنی برگزارکردیم. سر کلاس پنجم. پنج تا صندلی برای پنج عضو شورا جلوی کلاس چیدیم به اضافه ی یک صندلی برای من و یک صندلی برای مدیر. نشستیم و جلسه ی شورا را علنی برگزارکردیم. چهار تا دستور جلسه داشتیم: "انتخاب منشی شورا، بازدید ششمی ها از گلخانه ی نزدیک روستا، مسابقه ی طناب زنی برای دانش آموزان، اجرای کاتای نمایشی دخترها سر صف." رییس، صورت جلسه ی این دفعه را نوشته بود. منشی که انتخاب شد دفتر را گرفت و دستور جلسه ها را یکی یکی خواند و مذاکره کردیم و ردکردیم و تصویب کردیم. بچه ها ی کلاس پنجم بادقت و لذت گوش می کردند. گاهی که از آن ها نظرمی خواستیم نظر هم می دادند. جلسه ی خوبی بود. حضور مدیر باعث شد مصوبات پشتوانه ی اجرایی محکمی داشته باشد. اولین دستور جلسه ی بعدی تفکیک زباله های مدرسه است.

منبع : همین طور الکی |جلسه ی علنی
برچسب ها : جلسه ,دستور ,صندلی ,کلاس ,علنی ,دستور جلسه ,صندلی برای ,کلاس پنجم ,علنی برگزارکردیم